Zagospodarowanie terenu

Cel społeczno-gospodarczy terenu. Główne klasy można znaleźć w nomenklaturze użytkowania gruntów LUCAS (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/lucas/index.htm). Stawiamy na rolnictwo.