Nawożenie

Specjalna forma nawożenie gdzie dostarczane są składniki odżywcze rozpuszczone w nawadnianie woda.