ekosystem

Dynamiczny kompleks zbiorowisk roślin, zwierząt i mikroorganizmów oraz ich nieożywionego środowiska, współdziałających jako jednostka funkcjonalna. (MA, 2005a) Ze względów praktycznych ważne jest, aby zdefiniować wymiary przestrzenne.