Niepokojenie

An Ekosystem zakłóceniem może być stres naturalny lub wywołany przez człowieka. Przykładem naturalnego zaburzenia jest huragan lub tornado. Przykładem zaburzenia wywołanego przez człowieka jest uprawa lub stosowanie pestycydów. Przykłady zaburzeń, które mogą wpływać na glebę, obejmują suszę, pożar, żniwa, uprawa, zagęszczanie, nadmierny wypas lub dodawanie pestycydów.