Siew bezpośredni, siew bezpośredni

Sadzenie roślin na glebie nieodwróconej bez przygotowania przedsiewnego (tj. Pod uprawą zerową).