przefermentowane

Płynne lub stałe pozostałości powstałe w wyniku fermentacji biomasy (beztlenowy fermentacja) w biogazowni.