Horyzont diagnostyczny

Poziome warstwy gleby charakteryzujące się połączeniem atrybutów, które odzwierciedlają powszechne, wspólne wyniki procesy glebotwórczych (Bridges, 1997) lub wskazuje na specyficzne warunki glebotwórcze (WRB, 2006).