Usługi ekosystemów kulturowych

Niematerialne korzyści, jakie ludzie czerpią z ekosystemów poprzez duchowe wzbogacenie, rozwój poznawczy, refleksję, rekreację i doświadczenia estetyczne, w tym np. Systemy wiedzy, relacje społeczne i wartości estetyczne.