System kadrowania

Rodzaj uprawy, płodozmianoraz techniki zarządzania agronomicznego (np. uprawa ćwiczyć, nawadnianiei składnik odżywczy i ochrona przed szkodnikami) używane na określonym polu przez lata (Nafziger, 2012).