Częstotliwość przycinania

Okres, po którym rodzaj uprawy powraca na pole w ciągu lat, zwykle wyrażany jako procent liczby lat potrzebnych do pełnego płodozmian cykl.