Plony roślin

Ilość plonów zebranych na jednostkę powierzchni, wyrażona jako plon całkowity (biomasy) lub jako plon zboża (handlowy) (kg / ha lub t / ha).