Oto lista zakończonych i przewidywanych elementów projektu. 

 Dostarczana nazwa  Numer pakietu roboczego  Termin zakończenia / terminu
 D1.1  Witryna internetowa SoilCare 1  Sierpień 2016 
 D1.2 Plan zarządzania danymi, wersja 3.1 (listopad 2021)  1 Wielokrotność*

 D2.1 Raport przeglądowy systemów upraw poprawiających glebę - raport dostarczalny (Raport 6)

         Raport przeglądowy systemów upraw ulepszających glebę - pełne sprawozdanie (Raport 7)

         Nietechniczne podsumowanie przeglądu poprawiających glebę systemów upraw (strony 11)

         Krótka wersja nietechnicznego podsumowania przeglądu poprawiających glebę systemów upraw (strony 4)

2  Sierpień 2017
 D2.2 Publikacje naukowe (wersja robocza - wymagane logowanie) 2 2020 kwietnia

 D3.1 Raport z analizy interesariuszy SoilCare

        Podsumowanie w języku nietechnicznym raportu SoilCare z analizy interesariuszy (1 strona)

3 luty 2017

 D3.2  Lista CS wybranych do testów w WP5

          Nietechniczne podsumowanie wykazu systemów uprawy wybranych do testów (1 strona)

3  Sierpień 2017
 D3.3 Raport na temat roli zaufania i innych czynników w przyjmowaniu i społecznej akceptowalności innowacji poprawiających glebę 3 marzec 2021
 D3.4 Raport opisujący końcowe warsztaty dla interesariuszy przeprowadzone w ośrodkach badawczych, zawierający szczegółowe informacje zwrotne od interesariuszy na temat wstępnych ustaleń 3 2021 kwietnia
 D4.1 Ostateczna wersja metodologii oceny - Streszczenie 4 Grudzień 2020
 D4.1 Ostateczna wersja metodologii oceny dla ośrodków badawczych v2.0 (wymagany login) 4 Grudzień 2020
 D4.1 Ostateczna wersja metodologii oceny dla placówek badawczych – dołączony arkusz Excel v2.0 (wymagany login) 4 Grudzień 2020
 D4.2 Plan monitorowania ośrodków badawczych (wymagany login) 4 marzec 2018
 D5.1 Baza danych z danymi monitoringu - Streszczenie 5 Grudzień 2020
 D5.1 Baza danych z danymi monitoringu (wymagany login) 5 Grudzień 2020
 D5.2 Raport z działań demonstracyjnych w ośrodkach badawczych 5 2020 kwietnia
 D5.3 Raport z wyników monitorowania i analiz 5  luty 2021
 D6.1 Raport dotyczący integracji i syntezy wyników Ośrodka Badawczego oraz ich potencjału do skalowania 6 marzec 2021
 D6.2 Raport na temat możliwości zastosowania CS poprawiających jakość gleby w Europie 6 2021 kwietnia
 D6.3 Interaktywne narzędzie do mapowania do stosowania CS ulepszania gleby w całej Europie 6 Maj 2021
 D7.1 Spis możliwości i wąskich gardeł w polityce ułatwiającej przyjęcie technik ulepszania gleby 7 luty 2018 
 D7.2  Sprawozdanie z wyboru dobrych alternatyw strategicznych na poziomie UE i ośrodka badawczego wraz z analizą ich wyników pod kątem wielu kryteriów  7 luty 2021
 D7.3 Briefingi polityczne przedstawiające dowody naukowe odbiorcom politycznym 7  Sierpień 2021
 D8.1 Centrum informacyjne SoilCare 8 Sierpień 2021
 T8.2 Przegląd porad dotyczących gleby 8 Lipiec 2018

 D8.2 SoilCare strategia rozpowszechniania i komunikacji (wymagany login)

8 luty 2017
 D8.3 Konferencja końcowa mająca na celu rozpowszechnienie wyników projektu wśród szeregu interesariuszy 8 Czerwiec 2021
 D8.4 Plan eksploatacji i zrównoważonego rozwoju (wymagany login) 8 Sierpień 2021

 

*) Ten raport jest regularnie aktualizowany