Partner 19 - Katedra Agronomii, Żywności, Zasobów Naturalnych, Zwierząt i Środowiska, Uniwersytet w Padwie (DAFNAE-UNIPD)

DAFNAE, Via dell'Università 16, 35020 Legnaro (PD) - WŁOCHY, Faks: +39 049, Poczta polecona: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Instytut

Wydział Rolnictwa, Żywności, Zasobów Naturalnych, Zwierząt i Środowiska Uniwersytetu w Padwie

Logo małe

 
Profil „Misją” Wydziału Rolnictwa Żywność Zasoby naturalne Zwierzęta i Środowisko (DAFNAE) jest promowanie jakości życia ludzkiego, konkurencyjności sektora rolno-spożywczego oraz zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych, biotycznych i abiotycznych, poprzez produkcję oraz upowszechnianie wiedzy na temat zarządzania i ulepszania roślin, zwierząt, gleby i mikroorganizmów do produkcji wysokiej jakości żywności i biomasy, zapewniająca zachowanie systemów ekologicznych, ochronę roślin uprawnych i poprawę stanu środowiska oraz bioróżnorodność. DAFNAE rozwija doskonałe badania i nauczanie w dziedzinie nauki i technologii roślin, gleby zwierzęcej i mikrobiologicznej, technik uprawy i hodowli, zrównoważenia środowiskowego rolnictwa i biotechnologii żywności w rolnictwie, żywności i środowisku, ochrony i poprawy zasobów środowiskowych i bioróżnorodność, właściwości produktów technologicznych oraz ocenę i poprawę jakości żywności.
Strona internetowa Instytutu http://www.dafnae.unipd.it/
Rola w projekcie Koordynator Ośrodka Badawczego 9
 
Personel
Imię i nazwisko Dane kontaktowe Kwalifikacje Zdjęcie
prof. Antonio Berti Tel: + 39 0498272828

Agronom, ekspert w zakresie dynamiki systemów upraw i ewolucji SOC, analiz scenariuszy, projektowania i wykonywania prac terenowych

 

Antonio Berti Mały
prof. Francesco Morari Tel: + 39 0498272857

Agronom, ekspert w dziedzinie dynamiki SOC, fizyka gleby oraz w sprawie stosowania technik rolnictwa precyzyjnego

 

FrancescoMorari Małe