Partner 23 - Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych

Dept of Soil and Environment, SLU, PO Box 7014, Lennart Hjelms väg 9, SE-75007 Uppsala, Szwecja, Fax: +46 18 67 31 56

Instytut

Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych

SLU Mały 

 
Profil Głównym kampusem SLU jest Ultuna, sześć kilometrów na południe od Uppsali. W Campus Ultuna znajdują się również wydziały Zasobów Naturalnych i Nauk Rolniczych oraz Weterynarii i Zootechniki. Wiele programów studiów SLU jest podanych tutaj.
Badania w Zakładzie Gleby i Środowiska poszukują wiedzy na temat interakcji między człowiekiem, glebą, rośliną i otaczającym środowiskiem w krajobrazie leśnym i rolniczym oraz w środowisku miejskim. Podstawą naszych badań jest współpraca i ciągły dialog z interesariuszami i opinią publiczną. Dlatego ściśle współpracujemy z sektorami rolnictwa i leśnictwa, usługami doradczymi i władzami. Dostarczamy dane o gwarantowanej jakości z monitoringu środowiska. Dane są zbierane w ramach krajowych i regionalnych programów monitoringu środowiska gruntów rolnych. Na wydziale w ramach badań stosowanych prowadzone są różne próby terenowe. Większość z nich znajduje się na naszych stacjach terenowych Lanna i Ekhaga. Zakład wykonuje również różnorodne analizy próbek gleby, próbek wody i różnych materiałów roślinnych.
Strona internetowa Instytutu www.slu.se/mark
Rola w projekcie Koordynator Ośrodka Badawczego 13
 
Personel
Imię i nazwisko Dane kontaktowe Kwalifikacje Zdjęcie
Doc. prof. Dr Gunnar Börjesson Tel: + 46 18 67 27 53

Agronom, doktor mikrobiologii gleby, specjalizujący się w mikrobiologicznej wymianie składników pokarmowych roślin, prowadzi krajowe wieloletnie doświadczenia polowe z żywienia roślin w rolnictwie.

Aby uzyskać więcej informacji kliknij TUTAJ

GunnarBorjesson Mały 
Dr Martin A. Bolinder Tel: + 46 18 67 23 52

Naukowiec, doktor nauk o glebie i środowisku, koncentruje się na materia organiczna w glebie dynamika w agroekosystemach w stosunku do pierwotnego netto wydajność, przedstawia krajowe ilościowe zmiany zawartości węgla organicznego w glebie w glebach rolniczych.

 

MartinBolinder Mały 
prof. Holger Kirchmann Tel: + 46 18 67 22 92

Chemik i biolog, doktor nauk o żywieniu roślin. Obrót substancjami odżywczymi poddanymi recyklingowi w odpadach; mikroelementy i metale śladowe, intensyfikacja produkcji roślinnej poprzez ulepszone zarządzanie składnikami odżywczymi

 

HolgerKirchmann mały 
prof. Thomas Kätterer Tel: + 46 18 67 24 25

Agronom, doktor nauk ekologicznych i środowiskowych, badania koncentrują się na obiegu węgla w ekosystemach lądowych i Ekosystem modelowanie procesów.

ThomasKatterer Mały