Partner 8 - Komisja Europejska - Wspólne Centrum Badawcze (JRC)

Komisja Europejska - Wspólne Centrum Badawcze (JRC), Via E. Fermi, 2749, Ispra (VA), 21027-Włochy

 

Instytut

Komisja Europejska - Wspólne Centrum Badawcze (JRC)

WCB

 
Profil Wspólne Centrum Badawcze (JRC) jest służbą naukowo-naukową Komisji Europejskiej, która zatrudnia naukowców do prowadzenia badań w celu zapewnienia niezależnego doradztwa naukowego i wsparcia polityki UE.
Strona internetowa Instytutu https://ec.europa.eu/jrc/
Rola w projekcie Partner projektu
 
Personel
Imię i nazwisko Dane kontaktowe Kwalifikacje Zdjęcie
Dr Emanuele Lugato Tel: + 39 0332 789672

Agronom, gleboznawca, ekspert w dziedzinie dynamicznego modelowania węgla organicznego w glebie i na dużą skalę.

 

EmanueleLugato Mały
Dr Arwyn Jones Tel: + 39 0332 789162

Lider projektu glebowego w JRC, doświadczenie w geologii czwartorzędowej, teledetekcji i GIS, koordynator Raport o stanie gleby w Europie i JRC Soil Atlas Series

 

ArwynJones Mały