Partner 7 - Technical University of Crete

Technical University of Crete, University Campus, Akrotiri, 73100 Chania, GRECJA

 

Instytut

Uniwersytet Techniczny na Krecie

TUC

 
Profil Technical University of Crete (http://www.tuc.gr) to nowoczesna instytucja technologiczna, która zdobyła renomę zarówno w Grecji, jak i za granicą. Misją Technical University of Crete jest rozwijanie nowoczesnych specjalności inżynierskich, kładzenie nacisku na badania w dziedzinach zaawansowanych technologii, a także nawiązywanie ścisłej współpracy z przemysłem i innymi organizacjami produkcyjnymi w Grecji. 57 laboratoriów z doskonałym wyposażeniem, nowoczesną infrastrukturą techniczną i znakomitą kadrą oraz 129 pracowników wydziałowych z międzynarodową karierą naukową świadczy o wysokiej jakości pracy dydaktycznej i naukowej prowadzonej na nowoczesnych obiektach kampusu. To profil plasuje Technical University of Crete wśród najbardziej znanych instytucji badawczych w Grecji.
Strona internetowa Instytutu www.tuc.gr
Rola w projekcie Koordynator Ośrodka Badawczego 12
 
Personel
Imię i nazwisko Dane kontaktowe Kwalifikacje Zdjęcie
prof. Ioannis Tsanis Tel: + 30 28210 37799

Profesor zwyczajny w Wyższej Szkole Inżynierii Środowiska (TUC). Inżynier budownictwa, ekspert ds. Wpływu zmian klimatu na zasoby wodne, kinematyki burz, ekstremów hydrologicznych i hydroinformatyki

 

Ioannis Tsanis Mały
Dr Ioannis Daliakopoulos Tel: + 30 28210 37800

Inżynier środowiska, specjalista w zarządzaniu zasobami wodnymi, zmianach klimatu i ekstremalnych zjawiskach pogodowych

 

IoannisDaliakopoulos Mały
Dr Dimitrios Alexakis Tel: + 30 28210 37726

Geolog, ekspert w zakresie nadzoru środowiska z wykorzystaniem teledetekcji satelitarnej i GIS, geografii fizycznej, geologii

 

DimitriosAlexakis Mały