Ta strona zawiera przegląd partnerów zaangażowanych w projekt. Klikając nazwę, przechodzisz do odpowiedniej strony z informacjami o partnerze. 

        

  Nr partnera Imię partnera Krótkie imię Kraj
   1  Badania w Wageningen  WR  Holandia  
   2  Uniwersytet w Newcastle  NU  Wielka Brytania
   3  KU Leuven  KUL  Belgia
   4  Uniwersytet Gloucestershire  UOG  Wielka Brytania
   5  Uniwersytet Hohenheim  UH  Niemcy
   6  Instytut Badawczy Systemów Wiedzy  RYKS  Holandia
   7  Uniwersytet Techniczny na Krecie  TUC  Grecja
   8  Wspólne Centrum Badawcze  WCB  Włochy
   9  Uniwersytet w Bernie  WYJĄTKOWE  Szwajcaria
   10  Milieu LTD  MLTD  Belgia
   11  Norweski Instytut Badań Bioekonomicznych  NIBIO  Norwegia
   12  Bodemkundige Dienst van België  BDB  Belgia
   13  Uniwersytet Aarhus  AU  Dania
   14  Game & Wildlife Conservation Trust  GWCT   Wielka Brytania
   15  Teagasc  TEAGASC  Irlandia
   16  [Soil Cares Research] wycofało się z projektu  SCR  Holandia
   17  Escola Superior Agrária de Coimbra  ESAC  Portugalia 
   18  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului  ICPA  Rumunia
   19  Uniwersytecie w Padwie  UNIPD  Włochy
   20   Instytut Agrofizyki Polskiej Akademii Nauk  IAPAN  Polska
   21  Uniwersytet Wageningen  WU  Holandia
   22  University of Pannonia  UP  Węgry
   23  Szwedzki Uniwersytet Nauk Rolniczych  SLU  Szwecja
   24  Agro Intelligence Aps.  AI  Dania
   25  Instytut Badań Roślin  VURV  Republika Czeska
   26  Uniwersytet w Almerii  UAL  Hiszpania
   27  Fédération Régionale des Agrobiologistes de Bretagne

FRAB

 Francja
   28  Scienceview Media  SVM  Holandia