Ulotki wprowadzające do projektu SoilCare

Ulotka wprowadzająca do projektu SoilCare zawiera szczegółowe informacje na temat celów i zadań projektu oraz zaangażowanych partnerów. Ulotka jest dostępna w 15 językach.

 

Broszura dotycząca błędów w gospodarowaniu glebą

Broszura zatytułowana „10 powszechnych praktyk i ich szkodliwy wpływ na glebę” ma na celu pomóc w rozwiązaniu 10 typowych problemów, które często występują w gospodarstwie. Broszura jest dostępna w formacie francuskihiszpański, grecki, polski i angielsku. Wkrótce pojawi się więcej języków. 

 

Arkusze informacyjne SICS dotyczące zagrożeń glebowych

Przygotowywanych jest szereg arkuszy informacyjnych, które zawierają przegląd obiecujących rodzajów upraw i technik zarządzania
zajmowanie się określonymi zagrożeniami dla gleby: 

Zestawienie informacji SICS na temat erozji gleby

Zestawienie informacji SIC na temat zanieczyszczenia gleby