Głównym funkcjonować Rady Programowej ds. Projektu to ocena postępów projektu i udzielanie wskazówek dotyczących przyszłych prac. Rada Konsultacyjna Projektu będzie zapraszana do udziału w corocznych warsztatach plenarnych. Rada Konsultacyjna Projektu:

 1. ocenić postępy poczynione w trakcie realizacji projektu,
 2. przedstawić zalecenia dotyczące dalszych działań do rozważenia przez konsorcjum projektu, oraz
 3. ułatwi dialog z forami reprezentującymi szerszą społeczność.

Do Komitetu Doradczego Projektu zostaną zaproszeni członkowie 5 różnych typów aktorów:

 • Decydentów w dziedzinie rolnictwa i zarządzania zasobami naturalnymi,
 • Organizacja rolnicza,
 • Organizacje europejskie lub międzynarodowe działające w dziedzinie rolnictwa, zarządzania zasobami naturalnymi, degradacji gleby i Ekosystem zarządzanie,
 • Społeczność naukowo-techniczna,
 • Społeczność przemysłowa w odniesieniu do tematów poruszonych we wniosku.

Do tej pory powołano następujących członków PAB:

Imię lub Nazwa Firmy tło  
 • dr Agnieszka Romanowicz
  Oficer Programu Badawczego - Współpraca międzynarodowa, Ogólne aspekty gleby, ziemi i wody
  AGRI.H.5 - Badania i innowacje, Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
  Komisja Europejska - LinkedIn
Członek jest decydentem
 • Toon De Keukelaere
  Doradca Akkerbouw, Studiedienst Boerenbond, dossierhouder mestbeleid
Członek pochodzi z organizacji rolniczej
Członek pochodzi z organizacji europejskiej lub międzynarodowej  
 • Dr Hein ten Berge
  Badania roślin w Wageningen
  Badania Agrosystems
  PO Box 16 
  6700AA WAGENINGEN
Członek pochodzi ze społeczności naukowo-technicznej Hein
 • Mikael Davy
  Kierownik ds. Opryskiwaczy w AMAZONE SA
  ZA płaci d'Alnélois
  LinkedIn
Członek pochodzi ze społeczności przemysłowej
 • Etienne Diserens
  Niezależny konsultant
  Frauenfeld 
  Szwajcaria
Członek pochodzi ze społeczności naukowo-technicznej