Prywatność i ogólne rozporządzenie UE o ochronie danych

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), wydane przez UE, weszło w życie w kwietniu 2018 r. Chroni prywatność, zapobiegając przetwarzaniu danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą. RODO ma również konsekwencje dla projektu SoilCare, ponieważ w ramach projektu dane osobowe są gromadzone i przetwarzane w badaniach SoilCare.

Przykłady

Gromadzenie danych osobowych ma miejsce w większej liczbie przypadków, niż widać na pierwszy rzut oka. Przykłady zbierania danych osobowych:

  • Rolnicy uczestniczą w spotkaniu interesariuszy, a ich opinia jest rejestrowana wraz z ich nazwiskiem;
  • Decydenci wypełniają ankietę opublikowaną przez badaczy SoilCare; opinie są rejestrowane wraz z nazwiskami decydentów;
  • Osoby (ogół społeczeństwa) odwiedzające witrynę demonstracyjną są fotografowane, a te zdjęcia są wykorzystywane do celów promocyjnych SoilCare; twarze ludzi są w rozpoznawalny sposób rejestrowane i łączone z wydarzeniem, zdjęcia są publikowane na stronie internetowej SoilCare;
  • Wykorzystywane są dane terenowe i zapisywane są współrzędne GPS; Współrzędne GPS można przypisać właścicielom gruntów. 

We wszystkich powyższych przypadkach dane osobowe można prześledzić wstecz do osób, w większości powyższych przypadków ludzie muszą wyrazić zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w projekcie SoilCare. Aby ich dane osobowe były w jakiś sposób wykorzystywane i publikowane, musi wyrazić zgodę. Zasady dotyczące tego, jak należy traktować różne przypadki i czy formularze zgody muszą być wypełnione, czy nie, są opisane w dokumencie SoilCare RODO, o którym mowa powyżej.

Formularze zgody do użytku osobistego lub grupowego są dostępne do pobrania poniżej. Podczas wypełniania formularzy zgody dostępna jest kopia SoilCare oraz osobista kopia dla osoby wypełniającej formularz. W przypadku formularza grupowego jeden przedstawiciel grupy otrzymuje kopię formularza zgody.

Pliki do pobrania

Dokument SoilCare RODO, wersja 1.0
Zgoda SoilCare na użytek osobisty
Zgoda SoilCare na użytek grupowy (do 24 osób)

Linki

Dokument RODO UE (Rozporządzenie (UE) 2016/679) Rozporządzenie (UE) 2016/679) (link do strony internetowej UE, na której można pobrać różne wersje językowe)
Robienie zdjęć na imprezach społecznościowych (źródło: resourcecentre.org.uk)
RODO: co badacze powinni wiedzieć? (źródło: Uniwersytet Lancaster w Wielkiej Brytanii)
Wyszukiwarka Google „RODO w projektach badawczych” (źródło: google.com)