Projekt otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej Program HORIZON2020 na badania, rozwój technologiczny i demonstracje w ramach umowy o grant nr 677407.

Najważniejsze fakty dotyczące projektu


Tytuł Projektu:            Pielęgnacja gleby dla rentowny i zrównoważona produkcja roślinna w Europie.
Instrument: H2020-SFS-2015-2
Umowa UE:            677407
Całkowity koszt: 7.628.403,00 Euro
EC Wkład: 6.999.993,00 Euro
Czas: 5 lat
Data rozpoczęcia: 01 marca 2016 r
Data zakończenia: 28 lutego 2021
Konsorcjum: 28 europejskich partnerów
Koordynator projektu.: DLO-ALTERRA, NL. 
Informacje o UE:                   https://cordis.europa.eu/project/id/677407