1. Zrzeczenie się

Wszystkie dane i informacje zawarte na stronie internetowej projektu SOILCARE (www.soilcare-project.eu) zostały poddane serii rygorystycznych procedur zapewnienia jakości. Należy jednak pamiętać o następujących kwestiach. Redakcja i autorzy nie są w stanie zagwarantować aktualności, dokładności, kompletności ani jakości jakichkolwiek danych, informacji lub metodologii przedstawionych w niniejszym dokumencie. Części tej witryny (w tym wszystkie powiązane materiały) mogą być rozszerzane, zmieniane lub częściowo lub całkowicie usuwane przez redaktorów i autorów bez oddzielnego powiadomienia. Redakcja i autorzy nie ponoszą odpowiedzialności za określenie przydatności lub przydatności danych, informacji lub metodologii do wykorzystania przez osoby trzecie. Ani SOILCARE, ani Komisja Europejska nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody, obrażenia lub inne zdarzenia wynikające z ich użycia. Witryny zawierają linki do zewnętrznych witryn, nad którymi SOILCARE nie ma kontroli i za które nie ponosimy żadnej odpowiedzialności. Informacje wyświetlane na tej stronie internetowej lub w publikacjach, które można tutaj pobrać, niekoniecznie reprezentują stanowisko Komisji Europejskiej. Jeśli zauważysz informacje na jednej z wyżej wymienionych witryn internetowych, które Twoim zdaniem powinny zostać poprawione lub zaktualizowane, skontaktuj się z nami. Postaramy się rozwiązać ten problem.

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część witryny internetowej projektu SOILCARE i witryny internetowej SOILCARE-HUB Information System lub jakiegokolwiek innego dokumentu, z którego zostałeś skierowany. Jeśli sekcje lub poszczególne warunki niniejszego oświadczenia nie są zgodne z prawem lub poprawne, fakt ten nie ma wpływu na treść lub ważność pozostałych części.

2. Prawa autorskie i warunki korzystania z produktów SOILCARE

Strona SOILCARE jest autorskim produktem zintegrowanego projektu badawczego SOILCARE (SOILCARE - dla rentowny i zrównoważona produkcja roślinna w Europie), współfinansowany przez Dyrekcję Generalną ds. Badań Naukowych Komisji Europejskiej w ramach programu ramowego HORIZON 2020, [H2020-SFS-2015-2] (numer umowy [677407]) i dlatego jest chroniony prawem autorskim. Pełne prawo własności i wszelkie prawa autorskie do wszystkich danych, informacji i metod (w tym tekstu, obrazów, plików audio i wideo) zawartych na tej stronie są zastrzeżone.

Jednak etos projektu polega na rozpowszechnianiu informacji i promowaniu dalszych badań nad ulepszaniem i rozwojem systemów upraw w kontekście europejskim. W związku z tym, o ile nie wskazano inaczej, ponowne wykorzystanie treści na stronie internetowej do celów niekomercyjnych jest dozwolone nieodpłatnie na następujących warunkach.

Użytkownicy są zobowiązani do uznania odpowiednich autorów i całego projektu SOILCARE we wszystkich odniesieniach lub publikacjach, które obejmują wykorzystanie danych, informacji lub metodologii SOILCARE.

Jeśli wykorzystanie danych, informacji lub metodologii jest rozległe, użytkownicy muszą zaoferować SOILCARE współautorstwo każdej proponowanej publikacji. SOILCARE będzie mieć prawo zaakceptować tę ofertę, zezwolić użytkownikowi na publikację we własnym imieniu lub odmówić zgody na publikację.

Kopie lub odniesienia do wszelkich publikacji, które odnoszą się do tych danych, informacji lub metodologii należy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

3. Polityka prywatności

Jeśli na tej stronie internetowej istnieje możliwość wprowadzenia danych osobowych lub biznesowych (adres e-mail, imię i nazwisko, adres pocztowy itp.); ten wkład jest dobrowolny. Korzystanie ze wszystkich oferowanych usług jest dozwolone (o ile jest to technicznie możliwe i uzasadnione) bez podawania jakichkolwiek danych osobowych lub z podaniem danych anonimowych lub pseudonimu. Wykorzystywanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonów lub faksów oraz adresów e-mail w celach marketingowych jest zabronione. Podjęte zostaną środki zapobiegające wysyłaniu niechcianych wiadomości (spamu) przez przestępców.