Strona informacyjna raportowania okresowego


Ta strona zawiera informacje na temat procedury zgłaszania i narzędzi do zgłaszania online (Author-e) oraz EU SYGMA. Narzędzia te umożliwiają partnerom projektu tworzenie zarówno wymaganych raportów naukowych, jak i zarządczych.

Podróż Ruta de la Plata w liczbach Okres harmonogramu raportowania SoilCare 4 zawiera przegląd terminów składania raportów, danych itp.

Informacje ogólne

W tej sekcji można zapoznać się z pewnymi ogólnymi informacjami dotyczącymi dwóch narzędzi do raportowania online Author-e i SYGMA;

Raport Okresowy składa się z 2 części: (A) Sprawozdawczość finansowa i (B) Sprawozdawczość naukowa. Te dwie sekcje zostały opisane poniżej.

A. Sprawozdawczość finansowa w SYGMA

Sprawozdawczość finansowa odbywa się za pomocą internetowego narzędzia SYGMA (dostępnego za pośrednictwem internetowej UE) Portal uczestnik ), przez dział finansowy lub osoby odpowiedzialne finansowo każdego partnera projektu.

Kroki, które należy wykonać w przypadku sprawozdawczości finansowej (przez partnera odpowiedzialnego za finanse):

 1. dokonać przeglądu kosztów okresu sprawozdawczego,
 2. zaloguj się do Portal uczestnika (PP),
 3. w lewym obramowaniu kliknij „Moje projekty”,
 4. znajdź 'SoilCare' na liście projektów i kliknij przycisk 'Zarządzaj projektem' po prawej stronie,
 5. w pierwszym pomarańczowym bloku zatytułowanym 'Raportowanie okresowe”, kliknij słowo 'Część finansowa'; system SYGMA otworzy się w nowym oknie. 
 6. Wypełnij pełny formularz w tym oknie. Średniozaawansowany zapisz swoją pracę za pomocą 'ZAPISAĆ' przycisk. Podaj również szczegółowe informacje na temat każdej pozycji kosztów (np. personelu) zgłoszonej za pomocą Ikona R Portal Uczestnika icon. 
 7. Na koniec zweryfikuj formularz za pomocą przycisku „Weryfikuj” i popraw niedociągnięcia.
 8. Po 'Sprawdź' i 'Zapisz' możesz zamknąć okno. Aby zapobiec dalszej edycji, możesz kliknąć przycisk „Zablokuj do przeglądu” na końcu „Część finansowa' linia.
 9. Prześlij formularz C do koordynatora za pomocą przycisku „Podpisz i prześlij”. (koordynator zostanie automatycznie powiadomiony z PP i sprawdzi Twoje oświadczenie),
 10. Koordynator przekaże formularz C z FORCE do UE.

Poniżej znajduje się lista z przewodnikami użytkownika, które pomogą w wypełnieniu online dokumentów Form-C.

Kiedy konieczne jest złożenie Świadectwa Audytu?

W przypadku projektu SoilCare mamy określone zasady składania Certyfikatów Audytu. Certyfikat audytu musi być dostarczony tylko przez każdego partnera w projekcie z ostatnim okresem realizacji projektu, ale tylko wtedy, gdy całkowity wnioskowany wkład UE w projekt jest równy lub wyższy niż 325.000 Euro dla partnera (jest to kwota BEZ kosztów ogólnych).

 • Więcej informacji na temat formatu zaświadczeń audytu można znaleźć TUTAJ.(link do strony internetowej UE – patrz nagłówek „Poświadczenie dotyczące sprawozdania finansowego (CFS)”).
 • Można pobrać szablon certyfikatu audytu TUTAJ (Plik PDF).

B. Sprawozdawczość naukowa z Autorem-e

Sprawozdawczość naukowa odbywa się za pomocą narzędzia online Author-e (dostępnego online poprzez zadania przesłane e-mailem)), przez lidera Pakietu Roboczego (WP) każdego Pakietu Roboczego oraz przez koordynatora. Internetowe narzędzie do raportowania naukowego Author-e to wygodne narzędzie, które umożliwia współpracę online bez przesyłania plików Worda pocztą elektroniczną. Author-e ułatwia również liderom WP wyznaczanie swoich zadań innym partnerom projektu.

Kolejne kroki (liderzy WP):

 1. czekać na otrzymanie zlecenia Autor-e przez e-mail, który jest przesyłany do Ciebie z narzędzia Autor-e (przez koordynatora),
 2. otwórz wiadomość e-mail Author-e i kliknij link przypisania, otworzy się narzędzie Author-e,
 3. Jeśli jesteś nowym użytkownikiem systemu, system poprosi o ustawienie hasła.
 4. przeczytaj instrukcje w Autor-e i napisz swój raport w Autor-e lub skopiuj/wklej poprzednio napisany raport w Autor-e. Możliwe jest również generowanie i wysyłanie własnych zadań do innych partnerów projektu (zobacz instrukcje, jak to zrobić),
 5. po napisaniu powiadom koordynatora, że ​​jesteś gotowy,
 6. koordynator sprawdza Twój raport,
 7. gdy koordynator zażąda zmian w Twoim raporcie, otrzymasz dodatkowe zadanie,
 8. gdy koordynator jest usatysfakcjonowany ustawia status zadania na „GOTOWE”.

Wskazówki dla użytkownika można znaleźć w menu Author-e Help po zalogowaniu.

Przydatne linki

Aby uzyskać więcej informacji lub uzyskać dostęp do usług online, dostępne są następujące łącza: