Feltet i Solør-Odal (Roverud, Kongsvinger) ble anlagt våren 2017 på et pakkefelt fra et tidligere prosjekt (Agropro). Pakkeskader (under pløyedybden) som kan ha oppstått etter f.eks. en fuktig innhøstingsperiode er ofte vanskelig å løse opp. Mekanisk jordløsning er kostbart (diesel + arbeid) og kan gi dårlig resultater som f.eks. mer jordpakking. Målet med forsøket er derfor å undersøke om de påviste pakkeskadene kan løses opp med hjelp av planterøtter (biologisk jordløsning, «biodrilling»). Det dyrkes både bygg, rybs og luserne i vekstskiftet, og omfattende prøvetaking er planlagt w 2018 i 2019.

Solo 1 001

Jordpakking: På pakkefeltet i Solør-Odal jobbes det med biologisk oppløsning av pakkeskade ved hjelp av planterøtter (Zdjęcie: Till Seehusen, NIBIO).

 

Zdjęcia z filsesongen 2018:

(Zdjęcie: Otto Sveen, NLR Øst)

(Zdjęcie: Otto Sveen, NLR Øst)

SoilCare Solør 2 O. Sveen

(Zdjęcie: Otto Sveen, NLR Øst)

Sadzarka SoilCare Solør T. Seehusen

(Zdjęcie: Till Seehusen, NIBIO)

Forsøksfelt SoilCare Solør lipiec 2018 T.Seehusen

(Zdjęcie: Till Seehusen, NIBIO)