Fangvekstforsøk i Øsaker, Sarpsborg

Feltet i Øsaker ble anlagt i samarbeid med norsk landbruksrådgivning (NLR Øst) våren 2018. Ulike fangvekstblandinger ble valgt ut og sådd i vårkorn ved to ulike tidspunkt; innsåing om lag samtidig med kornet om våren og om høsten. Fangvekstblandingene som sås om våren er a) sikori, flerårig raigras og luserne b) hvitkløver, tiriltunge og blodkløver, mens c) Fôrreddik og westerwoldsk raigras og d) Fôrvikke, vinterstenke og hørert sås om. Formålet med forsøket er å undersøke effekten av fangvekster på blant annet endring av organisk karbon og mineralsk azot i jorda. 

Picture1

Forsøksfelt for fangvekster i Øsaker 21.06.2018 (Zdjęcie: Frederik Bøe, NIBIO)