Studier på nettsteder

 SICS valgt for prøveversjon på dette undersøkelsesområdet er beskrevet nedenfor:

Generell behandlingskategori Studier på nettsteder
Jord, dekkavlinger

1. Tap av SOM og komprimeringskontroll - Mouldboardplog og bar jord; Mouldboard plog og dyp forankring dekkavling (jordarbeiding reddik); Nei jordarbeiding og bar jord; Nei jordarbeiding og dyp forankring dekkavling (jordarbeiding reddik)


Studieplakat 2018; Studieplakat 2019 (Last ned) 

Jordreddik      Italia jordbearbeiding og reddik.png  
Jordbearbeiding reddish    
Vinterhvete    
Vinterhvete    
Bar jord    
Bar jord    

 

Hovedfunnene 

  • Nei jordarbeiding behandlingen var mer utsatt for ugunstige miljøforhold, noe som kunne føre til avlingssvikt.
  •  Jord reddik hadde ingen klar effekt i noen av parametrene som ble vurdert.
  •  Meitemarkpopulasjoner har hatt fordel av nr jordarbeiding.
  •  Etter en konverteringstid kan bevaringslandbruk redusere produksjonskostnadene, samtidig som det opprettholder høye avlinger.

 

 

Geografisk beskrivelse

Sted: Studieområdet ligger i den lave venetianske sletten og er preget av sedimentære lerjord med grunt grunnvann (<2 m). Det lokale klimaet er fuktig, med årlig nedbør på rundt 850 mm. Temperaturene øker fra januar (minimum gjennomsnitt: 1.5 ° C) til juli (maksimalt gjennomsnitt: 27.2 ° C). SOM-innhold påvirkes sterkt av det særegne tekstur (lav fysisk beskyttelse) og klimatiske forhold, og varierer vanligvis fra 10 til 20 g kg-1 i topplaget.

Pedoklimatisk sone
Middelhavet nord, Cambisol 

kart LTE
Plassering av studien i NE Italia Oversikt over en del av det langsiktige eksperimentet (50 år gammelt).

 

Beskjæringssystemer

Beskjæringsintensitet: Konvensjonell.

Typer avling
Utløpsdato 1: hvete, mais, soyabønne, sukkerroer, alfalfa, permanent eng, 7 veksterrotasjoner: seks år (mais, sukkerroer, mais, hvete, alfalfa, alfalfa), fire år (sukkerroer, soyabønner, hvete, mais), to år (hvete, mais), kontinuerlig mais, kontinuerlig hvete, kontinuerlig ensilagmais, permanent eng
Utløpsdato 2: hvete, mais, tomat, sukkerroer, fire års rotasjon. Behandling av jord, vann, næringsstoffer og skadedyr
Utløpsdato 1: Moldpløying om høsten; på grunn av det grunne vannbord (fra 60 til 200 mm) irrigasjon brukes av og til; næringsstoffstatus reguleres gjennom organisk (storfeoppslemming eller gårdsbruk husdyrgjødsel) og mineralinngang + innføring av soyabønner og lucerne i henholdsvis 4-årig og 6-årig rotasjon; kjemisk ugress og skadedyrbekjempelse.
Utløpsdato 2: Moldpløying om høsten; på grunn av det grunne vannbord (fra 60 til 200 mm) irrigasjon brukes av og til; næringsstoffstatus reguleres gjennom organisk (resten innlemmelse eller resten innlemmelse + fjærfe husdyrgjødsel) og mineralinnganger; kjemisk ugress og skadedyrbekjempelse.