DE CE SOILCARE?

Productia agricola i Europa trebuie sa ramâna competitiva, in conditiile in care care impactul negative asupra mediului înconjurator sa fie cât may redus. În prezent, nivelele de production inî unele sisteme de cultivare sunt mentinute prin utilizarea unor inputuri ridicate (de ex. Nutrienti si pesticide) si a unor tehnologii care mascheaza productivitatea redusa a solului datorata calitatii sale slabe. Utilizarea unor inputuri agricole ridicate are ca efect reducerea profitabilitatii datorita costurilormari ale acestora si in acelasi timp afecteaza in sens negativ mediul înconjurator. Prin îmbunatatirea calitatii solului aparitia proceselor de degradare este atenuata, inputurile si implicit costurile sunt mici, iar impacturile negative asupra mediului înconjurator sunt semni? cativ reduse.

OBIECTIV
Obiectivul general al proiectului SoilCare este acela de a evalua poten? Ialul sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului si de a identifica si testa sisteme imbunatatite de cultivare a solului specifice fiecarei zone of studiu, care au un impact pozitivati ​​asupra. 

Obiektiv spesifisering

  • Analiza sistemelor de cultivare care pot imbunatati calitatea solului, identi? carea avantajelor si dezavantajelor actuale, evaluarea impactului actual si potential asupra calita? ii solului si mediului înconjurator.
  • Selectarea si testarea unor sisteme îmbunatatite de cultivare a solului in 16 zone de studiu din Europa.
  • Dezvoltarea si aplicarea unei metodologii integrate pentru evaluarea beneficiilor, restrictiilor, profitabilitatii si durabilitatii sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului in zonele de studiu.
  • Studiul posibilelor obstacole întâmpinate in adoptarea unor sisteme îmbunatatite de cultivare a solului adecvate si analiza modului in care care fermierii pot fi încurajati printr-o legislatie corespunzatoare in utilizarea acestor sisteme.
  • Dezvoltarea si aplicarea unei metode pentru extrapolarea rezultatelor de la nivel de zona de studiu la nivel european.
  • Dezvoltarea unui instrument interactiv pentru selectarea sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului pe tot cuprinsul Europei.
  • Analiza efectului politicilor agricole si de mediu asupra adoptarii sistemelor îmbunatatite de cultivare a solului