Stakeholder Platforms

Formålet med den Stakeholder Platforms er å gi informasjon på det lokale språket til interessenter på studiesteder som er interessert i SoilCare-prosjektets aktiviteter.