Jord forvaltning kan brukes på jordbruksjord for å minimere hyppigheten eller intensiteten av jordarbeiding operasjoner som for øyeblikket er tilknyttet organisk materiale nedgang, høy energibruk, erosjon og tap av biologisk mangfold. Et antall jordarbeiding forvaltningspraksis kan betraktes som gunstig for jord, for eksempel redusert jordbearbeiding (minimum og null jordarbeiding) eller trafikkstyring.

 Minimum jordbearbeiding

 Ingen jordbearbeiding

 Behandle menneskehandel