Fire scenarierSoilCare-prosjektet utvikler et sett med fremtidige scenarier med sikte på å identifisere forskjellige veier for europeisk jordbruk, fra nå til 2050, som vil bidra til å støtte utviklingen av politikk som er fremtidssikker. 

 

Scenarioutviklingsprosessen er ment å gi et bidrag på følgende måter:

      • utvikle scenarier som er i stand til å teste effektiviteten av foreslåtte policyer, og som kan brukes i utformingen av policyene
      • muliggjøre sosial læring og øke strategisk kapasitet når man vurderer politiske alternativer og usikre futures
      • øke forståelsen av vanskelige futures å operere i, og finn måter å iverksette tiltak nå mot disse futures

Til dags dato er det utviklet fire utkastsscenarier. Vi ber om tilbakemelding på disse scenariene for å forbedre innholdet og relevansen og for å sikre at vi mottar innspill fra et så bredt spekter av mennesker fra forskjellige sektorer som mulig. For mer informasjon og for å finne ut hvordan du kan gi tilbakemelding, besøk Retningslinjescenario side.