Kolleger fra Center for Development and Environment (CDE), en del av Universitetet i Bern, var vert for det siste prosjektgjennomgangsmøtet og lederpakkemøtene som ble organisert i Bern, CH 12. desemberth og 13th 2017 henholdsvis. Til tross for det dårlige været i Vest-Europa (en rekke flyreiser ble avlyst på grunn av snøstorm), ble møtene vellykket gjennomført, og deltakerne var i stand til å delta enten direkte eller via Skype-forbindelser. Selv om anmelderne hadde mange spørsmål og på noen punkter var kritiske til arbeidet i prosjektet under gjennomgangsmøtet, var de generelt fornøyde med gjennomføringen av prosjektet. 
Dagen etter, 13. desemberthble evalueringsmøtet evaluert av WP-lederne og prosjektkoordinatorene, og også prosjektsaker ble diskutert. 

Resultatene fra begge møtene er oppført på Bern informasjonsside etter møtet (kun registrerte brukere, pålogging kreves).