kompost

Materialet som brukes til å levere organisk materiale eller plante næringsstoffer til en jord, som følge av kompostering.