Adopsjon

Prosessen der (landbruks) ledelsestiltak blir tatt opp av utøvere.