Karbon-sekvestrering

Jordens kapasitet lagrer karbon i en ikke-labil form med sikte på å redusere CO2 konsentrasjon