Romvekt

Den tørre massen av jord per enhet volum av jord, uttrykt som g / cm3, vanligvis gitt på ovntørk (110