Biologisk mangfold

De mangfold av levende organismer hvor som helst.