synergistic

Er når separate elementer gir større effekt når de handler sammen enn det ville blitt produsert hvis de handlet hver for seg.