Bærekraftig arealforvaltning

Bruk av landressurser, inkludert jord, vann, dyr og planter, for produksjon av varer for å imøtekomme skiftende menneskelige behov, samtidig som det sikres det langsiktige produktive potensialet til disse ressursene og opprettholdelsen av deres miljøfunksjoner (WOCAT).