Structure

De aggregering av primære jordpartikler i enheter skilt fra hverandre på grunn av svakhetsflater,