Jordstruktur

Ordningen av jordpartikler i aggregater som danner strukturelle enheter. Størrelse, form og særpreg brukes til å beskrive jord struktur. Bønder beskriver ofte jord struktur med ord som smuldrende eller klodset.