Jordforsegling

Prosessen med å dekke en jord av bygninger, eller typer kunstig materiale som kan være veldig sakte gjennomtrengelig for vann (f.eks. Asfalt eller betong). Jordforsegling kan forårsake rask flyt over land etter utfelling der vann ikke kan suge bort, noe som fører til potensial flom. En jord klarer det ikke funksjon effektivt når den er forseglet.