Organisk jordsmonn

Totalen organisk materiale i jorda. Den kan deles inn i tre generelle bassenger: levende biomasse av mikroorganismer, friske og delvis nedbrutte rester (den aktive fraksjonen), og det godt nedbrutte og svært stabile organiske materialet. Overflatestrø er vanligvis ikke inkludert i jorda organisk materiale.