Jordforvaltning

Jordforvaltning gjelder alle operasjoner, fremgangsmåter og behandlinger som brukes til å beskytte jord og forbedre ytelsen, inkludert regulering av jordkvalitet. Noen operasjoner kan forverre jord, for eksempel bruk av tunge maskiner.