Jordfunksjoner

Hovedjordfunksjoner knyttet til jordbruk arealbruk og skogbruk inkluderer: (1) primær produktivitet(2) vannrensing og regulering, (3) karbon sekvestrasjon og andre aspekter av klimaregulering, (4) bestemmelse av a habitat for funksjonell og iboende biologisk mangfold og (5) næringssykling og forsyning.