Jordforurensning / forurensning

Akkumulering av næringsstoffer, metaller eller organiske forbindelser som fører til a reduksjon av jordens kapasitet til å levere jordfunksjoner. Forurensning kan ha en direkte toksisk effekt på planter, dyr eller mennesker som bor i, på eller fra den jorda, eller har en indirekte toksisk effekt på grunn av akkumulering i hele den trofiske kjeden.