Jordpakking

Endring av jordens natur slik at det blir en reduksjon i volumet av hulrom mellom jordpartikler eller aggregater; det manifesteres som en økning i romvekt og en kraftig komprimert jord kan bli betydelig mindre gjennomtrengelig og mindre luftet. Menneskeskapt komprimering er forårsaket av krypskyting (tråkk av dyrehove gjentatte ganger) eller av passering av tunge maskiner. Andre typiske eksempler er