avrenning

De utfelling slippes ut i strømkanaler fra et område. Vannet som renner av landoverflaten uten å synke ned i jorden kalles overflateavrenning. Vann som kommer inn i jorden før det når overflatestrømmer kalles grunnvann avrenning eller sive strømmer fra grunnvann.