Motstand

Evnen til en økosystem å motstå stress eller forstyrrelser uten uønskede endringer i dens struktur or funksjon, og derved opprettholde en likevektstilstand.