Motstandsdyktighet

Evnen til en økosystem å vedlikeholde mangfold, integritet og økologisk Prosesser etter forstyrrelse (dvs. ved å gå tilbake til sin opprinnelige tilstand etter stress).