Rest

Ethvert organisk produkt som genereres under produksjon, prosessering eller forbruk av avlinger, alt fra røtter, halm og blader, til industrielle og urbane